ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ซิดิก 092-9678766),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 133
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
7201 จัดระเบียบสายแลนหน่วยงาน NCD 2022-12-07 2022-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7200 เดินสายแลนห้องตรวจตา 2022-12-07 2022-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7199 สั่งพริ้นเอกสารไม่ได้ 2022-12-07 2022-12-07 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปิยะนุทร์ สุวรรณกุล 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7198 อัพเดทประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 2022-12-07 2022-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7197 ตรวจสอบข้อมูล lab ไม่ออก 43 แฟ้ม 2022-12-07 2022-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7196 ซ่อมตู้ kios1 2022-12-07 2022-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-07 2022-12-07 ดำเนินการแล้ว
7195 คอมพิวเตอร์ห้อง PCU เปิดไม่ติด 2022-12-06 2022-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-12-06 2022-12-06 ดำเนินการแล้ว
7194 ส่งLink Refer ไม่ได้คะ 2022-12-06 2022-12-06 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) น.ส.นงเยาว์ ตันติวุฒิ
7193 เครื่องปริ้น 2022-12-06 2022-12-06 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-12-06 2022-12-06 ดำเนินการแล้ว
7192 ทดสอบระบบ telemeddici กับ รพ.สต.ทรายขาว 2022-12-06 2022-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-06 2022-12-06 ดำเนินการแล้ว
7191 ข้อมูลแพ้ยาไม่เชื่อมปัตตานี 2022-12-06 2022-12-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-12-06 2022-12-06 ดำเนินการแล้ว
7190 เครื่องปริ้นเปิดไม่ติด 2022-12-06 2022-12-06 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นาสูฮา เจะแต 2022-12-06 2022-12-06 ดำเนินการแล้ว
7189 แก้ไขโปรแกรม EasyReport2U หน่วยงานสูติ 2022-12-05 2022-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-05 2022-12-05 ดำเนินการแล้ว
7188 อัพเดทลิงค์ ITA 2566 2022-12-04 2022-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-04 2022-12-04 ดำเนินการแล้ว
7187 จัดทำรายงานความเสี่ยงเดือนตุลา-พฤษจิ 2565 2022-12-04 2022-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-12-04 2022-12-04 ดำเนินการแล้ว
7186 config firewall ใหม่ 2022-12-03 2022-12-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-03 2022-12-03 ดำเนินการแล้ว
7185 com server ห้องยาใช้งานไม่ได้ 2022-12-03 2022-12-03 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-12-03 2022-12-03 ดำเนินการแล้ว
7184 เครื่องปริ้น 2022-12-03 2022-12-03 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชารีฟ ชัยศิริ 2022-12-03 2022-12-03 ดำเนินการแล้ว
7183 โอนข้อมูล patien to person 2022-12-02 2022-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-02 2022-12-02 ดำเนินการแล้ว
7182 update lab link hosxp 2022-12-02 2022-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-02 2022-12-02 ดำเนินการแล้ว
7181 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-12-02 2022-12-02 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-12-02 2022-12-02 ดำเนินการแล้ว
7180 sticker auto จากห้องตรวจ3 (หมอภาสกร ไม่ส่งห้องยา) 2022-12-02 2022-12-02 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2022-12-02 2022-12-02 ดำเนินการแล้ว
7179 แก้ไขโปรแกรม Excel ห้องพัสดุ 2022-12-01 2022-12-01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-12-01 2022-12-01 ดำเนินการแล้ว
7178 เมาส์เสีย 2022-12-01 2022-12-01 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2022-12-01 2022-12-01 ดำเนินการแล้ว
7177 printer เสีย 2022-12-01 2022-12-01 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2022-12-01 2022-12-01 ดำเนินการแล้ว
7176 คอมเปิดไม่ได้ 2022-12-01 2022-12-01 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2022-12-01 2022-12-01 ดำเนินการแล้ว
7175 ซ่อมโน๊ตบุคเจ้าหน้าที่ รพ. 2022-11-30 2022-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7174 อัพโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ 2022-11-30 2022-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7173 data audit ขึ้นให้ reinstall 2022-11-30 2022-11-30 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กัลยรัตน์ 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7172 สติกเกอร์ lab ปริ้นไม่ออก 2022-11-30 2022-11-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวรอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7171 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2022-11-30 2022-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7170 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2022-11-30 2022-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7169 ติดตั้งคอมและโปรแกรมหน่วยงาน สูติ 2022-11-30 2022-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7168 เครื่องปริ้น ปริ้นเอกสารขอบกระดาษดำ (การเงิน) 2022-11-30 2022-11-30 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรมล จีนเอียด 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7167 เพิ่มสายแลนสำหรับคอมพิวเตอร์ห้องตรวจตา 2022-11-30 2022-11-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์
7166 printer เสีย 2022-11-30 2022-11-30 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวรอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7165 คอมพิวเตอร์จุดนัดprintไม่ได้ 2022-11-30 2022-11-30 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2022-11-30 2022-11-30 ดำเนินการแล้ว
7164 sticker auto ER ไม่ส่งห้องยา 2022-11-29 2022-11-29 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7163 แก้ไขเครื่องตรวจ UA ไม่เชื่อมต่อเครื่อง LS 2022-11-29 2022-11-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7162 เข้าระบบ Hosxp ไม่ได้ 2022-11-29 2022-11-29 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุไรยา สามอ 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7161 ส่งข้อมูล Referไม่ได้ 2022-11-29 2022-11-29 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7160 อินเตอร์เน็ตคอมฯเครื่องตรวจ 2022-11-29 2022-11-29 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตักวา 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7159 ห้องตรวจ3 สติ๊กเกอร์ไม่ออก ออโต้ห้องยา 2022-11-29 2022-11-29 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรุกนุดดีน 2022-11-29 2022-11-29 ดำเนินการแล้ว
7158 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2022-11-28 2022-11-28 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7156 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-11-28 2022-11-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7155 เครื่องปริ้นห้องชำระเงินขัดข้อง 2022-11-28 2022-11-28 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิรมล จีนเอียด 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7154 เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง 2022-11-28 2022-11-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7153 ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 2022-11-28 2022-11-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7152 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-11-28 2022-11-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7151 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก 2022-11-28 2022-11-28 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชารีฟ ชัยศิริ 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7150 ปริ้นสติ๊กเกอร์ 2022-11-28 2022-11-28 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2022-11-28 2022-11-28 ดำเนินการแล้ว
7149 เครื่องปริ้น 2022-11-28 2022-11-28 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูฮาดา สาแม
7148 สร้างลิงค์ ITA 2566 และอัพเดทข้อมูล 2022-11-27 2022-11-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-27 2022-11-27 ดำเนินการแล้ว
7147 ตึก 4 ชั้นเข้า Hosxp ไม่ได้ 2022-11-26 2022-11-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-26 2022-11-26 ดำเนินการแล้ว
7146 ปริ้นใบยาไม่ออก 2022-11-25 2022-11-25 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตร อิทกาศ 2022-11-25 2022-11-25 ดำเนินการแล้ว
7145 backup ฐานข้อมูล hosxp 2022-11-25 2022-11-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-25 2022-11-25 ดำเนินการแล้ว
7144 อัพเดท สขร.เดือนตุลาคม 2565 2022-11-25 2022-11-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-25 2022-11-25 ดำเนินการแล้ว
7143 อัพโหลดแบบฟอร์มยุทธศาสตร์ คปสอ.2566 2022-11-25 2022-11-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-25 2022-11-25 ดำเนินการแล้ว
7142 ขอข้อมูลคนฉีดวัคซีนcovid 19ทั้งหมด hosxp 2022-11-24 2022-11-24 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7141 ปรินสติกเกอร์ยาให้ออกตามจำนวนที่สั่ง 2022-11-24 2022-11-24 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชารีฟ ชัยศิริ 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7140 ติดตั้งลำโพงคอมพิวเตอร์ 2022-11-24 2022-11-24 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7139 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2022-11-24 2022-11-24 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำเรียง สืบศิริ 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7138 ขอเปลี่ยน password hosxp 2022-11-24 2022-11-24 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7137 แก้ไขรายงาน ใบนำส่งเงิน hosxp 2022-11-24 2022-11-24 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7136 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ โรงครัว 2022-11-24 2022-11-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-24 2022-11-24 ดำเนินการแล้ว
7135 ติดตั้งจอ PCU 2022-11-23 2022-11-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-23 2022-11-23 ดำเนินการแล้ว
7134 ส่งข้อมูล dataset เดือนตุลาคม 2565 2022-11-22 2022-11-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-22 2022-11-22 ดำเนินการแล้ว
7133 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟจุดชำระเงินผู้ป่วยนอก 2022-11-22 2022-11-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-22 2022-11-22 ดำเนินการแล้ว
7132 คอมที่ NCD ปริ้นติดกระดาษ 2 ใบ 2022-11-22 2022-11-22 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 2022-11-22 2022-11-22 กำลังดำเนินการ
7131 สาย LAN ห้องไต 2022-11-22 2022-11-22 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2022-11-22 2022-11-22 ดำเนินการแล้ว
7130 คอมห้องNCD เข้า NET ไม่ได้ 2022-11-22 2022-11-22 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2022-11-22 2022-11-22 ดำเนินการแล้ว
7129 ขอคีย์บอร์ดใหม่ 2 ตัว 2022-11-22 2022-11-22 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ 2022-11-22 2022-11-22 ดำเนินการแล้ว
7128 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-11-21 2022-11-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-21 2022-11-21 ดำเนินการแล้ว
7127 เครื่องคอม 2022-11-21 2022-11-21 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2022-11-21 2022-11-21 ดำเนินการแล้ว
7126 คอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้ 2022-11-21 2022-11-21 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สวนีย์ ทองชัย 2022-11-21 2022-11-21 ดำเนินการแล้ว
7125 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2022-11-21 2022-11-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-21 2022-11-21 ดำเนินการแล้ว
7124 sticker auto จากห้องER ไม่ส่งห้องยา 2022-11-20 2022-11-20 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิชนิภา มะลี 2022-11-20 2022-11-20 ดำเนินการแล้ว
7123 โปรแกรม line หาย 2022-11-20 2022-11-20 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดวงขวัญ คงเรือง 2022-11-20 2022-11-20 ดำเนินการแล้ว
7122 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2022-11-20 2022-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-21 2022-11-21 ดำเนินการแล้ว
7121 คอมที่ OPD โต๊ะซักประวัติตัวที่ 1 มีปัญหา ในระบบHosXp. 2022-11-19 2022-11-19 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2022-11-19 2022-11-19 ดำเนินการแล้ว
7120 เครื่องปรินสติกเกอร์ปรินไม่ออก 2022-11-18 2022-11-18 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิศิษฏ์ ดิษฐาภินันท์ 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7119 config firewall ใหม่ 2022-11-18 2022-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7118 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2022-11-18 2022-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7117 เตรียมอุปกรณ์ประชุมหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2022-11-18 2022-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7116 แป้นพิมพ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 2022-11-18 2022-11-18 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7115 ประชุมชี้แจ้งแนวทางการเบิกจ่าย pp สปสช. 2022-11-17 2022-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-17 2022-11-17 ดำเนินการแล้ว
7114 จุด ARI เข้า Hosxp ไม่ได้ 2022-11-18 2022-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-18 2022-11-18 ดำเนินการแล้ว
7113 ลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ 2022-11-17 2022-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-17 2022-11-17 ดำเนินการแล้ว
7112 เปิดประชุม Zoom ห้องโพธิ์เงิน 2022-11-17 2022-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-17 2022-11-17 ดำเนินการแล้ว
7111 เครื่องปรินท์หน่วยงาน pcu เชื่อมต่อไม่ได้ 2022-11-17 2022-11-17 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-17 2022-11-17 ดำเนินการแล้ว
7110 แก้ไขห้องตรวจ 1 เครื่องปรินท์ไฟไม่เข้า 2022-11-17 2022-11-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-17 2022-11-17 ดำเนินการแล้ว
7109 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ 2022-11-16 2022-11-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2022-11-16 2022-11-16 ดำเนินการแล้ว
7108 ปริ้นงานไม่ได้ 2022-11-16 2022-11-16 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา 2022-11-16 2022-11-16 ดำเนินการแล้ว
7107 ประชุมจัดหาและบริหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2022-11-16 2022-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-16 2022-11-16 ดำเนินการแล้ว
7106 ซีพียูมีปัญหา 2022-11-16 2022-11-16 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา 2022-11-16 2022-11-16 ดำเนินการแล้ว
7105 เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2022-11-13 2022-11-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2022-11-13 2022-11-13 ดำเนินการแล้ว
7104 ซ่อมตู้ kios ไม่อ่านบัตรประชาชน 2022-11-15 2022-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-15 2022-11-15 ดำเนินการแล้ว
7103 สาธิตการใช้ระบบจองคิวออนไลน์แพทย์แผนไทย 2022-11-15 2022-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2022-11-15 2022-11-15 ดำเนินการแล้ว
7102 อัพโหลดข่าวสารการรับสมัครงาน 2022-11-15 2022-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-15 2022-11-15 ดำเนินการแล้ว
7101 ติดตั้ง Wifi หน้าบ้านพัก หน.ฝ่ายการ 2022-11-15 2022-11-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2022-11-15 2022-11-15 ดำเนินการแล้ว