ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7436 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2023-01-28 2023-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
7435 ออกแบบระบบเครือข่ายรพ.โคกโพธิ์ 2023-01-28 2023-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2023-01-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
7434 อัพเดต Driver 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1
7433 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว / 1
7432 แก้ไขรายงาน IR ผิดรายละเอียดหน่วยงาน COC 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว / 1
7431 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรม 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว / 1
7430 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-27 2023-01-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว / 1-
7429 หน้าจอคอมสั่น 2023-01-27 2023-01-27 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ดีดีอามาล เจ๊ะ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-27 ดำเนินการแล้ว / 1
7428 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ All in One และลงบันทึกทะเบียน 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7427 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7426 จัดเตรียมห้องประชุม zoom งานอนามัยแม่และเด็ก 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7425 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 2023-01-26 2023-01-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นิชนิภา มะลี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-26 กำลังดำเนินการ /
7424 คอมเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2023-01-26 2023-01-26 27 : บริหารงานทั่วไป นส.ศุภรัตน์ แก้วอักษร : /
7423 ชั้น 2 2023-01-26 2023-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7422 หน้าจอคอมมีปัญหา 2023-01-26 2023-01-26 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ดีดีอามาล เจ๊ะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7421 เวชกรรม 2023-01-26 2023-01-26 28 : เวชกรรม สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1
7420 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-25 2023-01-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
7419 ทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต รพ. 2023-01-25 2023-01-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
7418 เปิดรหัสเพื่อใช้ดูHDC 2023-01-25 2023-01-25 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน : /
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6