ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7417 ฉลากยาเปลี่ยนขนาด 2023-01-25 2023-01-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม ปริญญา สงอักษร 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว / 1-
7416 เวชกรรมสังคม 2023-01-25 2023-01-25 28 : เวชกรรม น.ส สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว / 1
7415 คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน 2023-01-24 2023-01-24 8 : ห้องทันตกรรม ซันเดียร์ สาหลำสุหรี 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-25 ดำเนินการแล้ว / 1
7414 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย dm และ copd 2023-01-24 2023-01-24 28 : เวชกรรม ลำพู อมตวิยานนทร์ 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
7413 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
7412 อัพโหลดแบบฟอร์มรายงานพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ และใช้งานได้ 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1
7411 แก้ไขเครื่องปรินท์สติกเกอร์ชั้น 1 หมึกไม่ออก 2023-01-24 2023-01-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1
7410 program Word พิมพ์ไม่ได้ 2023-01-24 2023-01-24 35 : NCD วันตัสนีม 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-24 ดำเนินการแล้ว / 1
7409 บันทึกและส่งข้อมูล Dataset เดือนธันวาคม 2565 2023-01-23 2023-01-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-23 ดำเนินการแล้ว / 1
7408 เช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2023-01-22 2023-01-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-22 ดำเนินการแล้ว / 1
7407 บันทึกข้อมูล Dataset เดือนธันวาคม 2565 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว / 1
7406 ติดตั้งเปลี่ยนจอหน่วยงานจ่ายกลาง 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว / 1
7405 สร้าง template การซักประวัติใน Hos.XP 2023-01-20 2023-01-20 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดวงขวัญ คงเรือง 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-21 ดำเนินการแล้ว / 1-
7404 ขอรายงานที่วินิจฉัยU610-U619คู่กับI60-I69 2023-01-20 2023-01-20 10 : งานการแพทย์แผนไทย แวฮา​ลี​เ​ม๊า​ะ​ หะย 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-21 ดำเนินการแล้ว / 1-
7403 ลง Google Meet 2023-01-20 2023-01-20 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน กานต์สินี จันทวงศ์ 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
7402 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-20 2023-01-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
7401 คอมโต๊ะซักประวัติที่ 3 (OPD)เข้าKosPไม่ได้ 2023-01-20 2023-01-20 3 : งานผู้ป่วยนอก ชูลีกรณ์ ประทุมทอง 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2023-01-20 ดำเนินการแล้ว / 1-
7399 ทดสอบระบบ firewall 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว / 1-
7398 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2023-01-19 2023-01-19 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-19 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6