ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7374 อัพเดต Thai refer ชั้นที่1 2023-01-14 2023-01-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-14 ดำเนินการแล้ว / 1
7373 ตึกสงฆ์เข้า Hosxp ไม่ได้ 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1
7372 ขอข้อมูลการกลับมารักษาซ้ำที่ERภายใน 48 ชม. 2023-01-13 2023-01-13 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-16 ดำเนินการแล้ว / 3-
7371 เปลี่ยนหัวสายแลน PCU 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1
7370 ลงโปรแกรม Thairefer และ Eazy report ช.1 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 15 : ระบบ Thai Refer มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1
7369 แก้ไขระบบแจ้งเกิด licene หมดอายุ 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1
7368 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย icd10 i60-i649 2023-01-13 2023-01-13 25 : งานอื่นๆ นศพ. 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
7367 backup ฐานข้อมูล hosxp 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
7366 เพิ่มคลินิก telemed ในระบบhosxp 2023-01-13 2023-01-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
7365 โน๊ตบุ๊คเปิดทำงานไม่ได้ 2023-01-13 2023-01-13 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-13 ดำเนินการแล้ว / 1
7363 จัดเตรียมห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1
7362 เพิ่มวันหยุดปี 66 ในhosxp 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
7361 อบรมการใช้งาน telemedici พยาบาล opd 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ ตารมีซี เจะแว 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
7360 แก้ไขเครื่องปรินท์แชร์ปรินท์ไม่ได้ ห้อง Lab 2023-01-12 2023-01-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1
7359 ระบบ HOST พิม ค่าตรวจพัฒนาการไม่ได้ 2023-01-12 2023-01-12 28 : เวชกรรม สุภัทตรา สืบประดิษฐ์ 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
7357 OPD คอมพิวเตอร์หน้าซักประวัติ3 4 ใช้งานไม่ได้ 2023-01-12 2023-01-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัญชลี 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2023-01-12 ดำเนินการแล้ว / 1
7356 เดินสายแลนห้องประชุมโพธิ์ทอง 2023-01-11 2023-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว / 1
7355 แก้ไขโปรแกรมไลน์หน่วยงานคลีนิคสานฝัน 2023-01-11 2023-01-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว / 1
7354 ขอข้อมูล copd กค65-ธค65 2023-01-11 2023-01-11 3 : งานผู้ป่วยนอก สุทธินี บุญมี 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6