ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7353 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-11 2023-01-11 36 : งานเอดส์ อัจฉราพร สหวิริยะสิน 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว / 1
7352 เครื่องปรินที่ศูนย์ COC ใช้งานไม่ได้ 2023-01-11 2023-01-11 25 : งานอื่นๆ นางนันทิกานต์ หวังจิ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-11 ดำเนินการแล้ว / 1
7351 จัดทำรายงาน dataset HRMS 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7350 แบกอัพฐานข้อมูลระบบจองห้องประชุม 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 13 : พัฒนาระบบอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7349 เครืองปริ้นสติกเกอร์ปริ้นไม่ออก 2023-01-10 2023-01-10 32 : ตึกสงฆ์ อับดุลนาเสร์ มะและ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7348 เปลี่ยนหัวสายแลน ห้อง X-ray 2023-01-10 2023-01-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 6 : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซิดิก ไบเตะ 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7347 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-10 2023-01-10 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม นส.มารีแย สาเมาะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7346 คอมพิวเตอร์ในศูนย์ COC เข้าใช้งานระบบไลน์ไม่ได้ 2023-01-10 2023-01-10 0 : กลุ่มงาน IC นันทิกานต์ หวังจิ 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-10 ดำเนินการแล้ว / 1
7345 โอนข้อมูล patien to person 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
7344 update lab link hosxp 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
7343 การลงข้อมูล data audit 2023-01-09 2023-01-09 6 : ห้องคลอด สมใจ พรหมบุตร 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
7342 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2023-01-09 2023-01-09 8 : ห้องทันตกรรม นิซง เฮ็งยามา 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1
7341 หน่วยงานคลินิคสานฝันส่ง refer ไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 15 : ระบบ Thai Refer มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1
7340 คอมพิวเตอร์มีปัญหา 2023-01-09 2023-01-09 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 14 : ผู้ใช้งาน ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
7339 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 0 : กลุ่มงาน IC อุดมพร บุญพรหม 1 : Hardware ตารมีซี เจะแว 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
7338 คอมเปิดไม่ได้ 2023-01-09 2023-01-09 3 : งานผู้ป่วยนอก วันตัสนีม 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1
7337 ย้าย ติดตั้ง comp ER 2023-01-09 2023-01-09 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศิรินภา แก้วประดับ 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-09 ดำเนินการแล้ว / 1
7336 ตรวจเช็คทำวความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายจมน้ำ 2023-01-08 2023-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-08 ดำเนินการแล้ว / 1
7335 เช็คเครื่องโน๊ตบุคหน่วยงานพัสดุ 2023-01-08 2023-01-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-08 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6