ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
7334 backup ฐานข้อมูล hosxp to slave 2023-01-07 2023-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
7333 ปรินสติกเกอร์วัคซีน covid 19 pfizer 2023-01-07 2023-01-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-07 ดำเนินการแล้ว / 1-
7332 ศึกษาดูงานเรื่อง HAIT รพ.ไม้แก่น 2023-01-06 2023-01-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 11 : ประชุม/สัมนา/งานวิชาการ ตารมีซี เจะแว 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
7331 โปรแกรม HosXp ค้างบ่อย 2023-01-06 2023-01-06 13 : งานเอกเรย์ มัสวานี สามะ 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว / 1
7330 เครื่องสำรองไฟคอมฯ ดับ 2023-01-06 2023-01-06 13 : งานเอกเรย์ มัสวานี สามะ 1 : Hardware ซิดิก ไบเตะ 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว / 1
7328 คอมพิวเตอร์ชำรุด 2023-01-06 2023-01-06 21 : ชั้น 3 อริสรา พลเสนา 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-06 ดำเนินการแล้ว / 1
7327 คนไข้สิทธิ์เบิกได้แสกนบัตรไม่ได้ 2023-01-05 2023-01-05 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย จันทร์เพ็ญ สกุลวงศ์ 7 : ระบบ hosxp ตารมีซี เจะแว 2023-01-05 ดำเนินการแล้ว / 1-
7326 activate microsoft ห้อง pcu 2023-01-05 2023-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-05 ดำเนินการแล้ว / 1
7325 จัดทำและส่งรายงาน HRMS ประจำเดือนธันวามคม 2565 2023-01-05 2023-01-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 4 : งานอื่นๆ มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-05 ดำเนินการแล้ว / 1
7324 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ย้อนหลัง สปสช. 2023-01-04 2023-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 12 : งานข้อมูล/ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล ตารมีซี เจะแว 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
7323 เครื่องแสกนบัตรประชน ใช้งานไม่ได้ 2023-01-04 2023-01-04 40 : จ่ายเงินผู้ป่วย มัสยา เหมสนิท 4 : งานอื่นๆ ตารมีซี เจะแว 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
7322 แก้ไขคอม งานธุรการเปิดไม่เข้าวินโดว์ 2023-01-04 2023-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1
7321 แก้แจ้งเกิดชั้น1 ไม่ได้ 2023-01-04 2023-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1
7320 แก้ไขไฟล์ word ทำการแก้ไขไม่ได้หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ 2023-01-04 2023-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 2 : Software /OS มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1
7319 อัพเดทนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ รพ.ในหน้าเว็บไซต์ 2023-01-04 2023-01-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 3 : WEB รพ. มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1
7318 ติดตั้งโปรแกรม UC Authentication 2023-01-04 2023-01-04 2 : งานเวชระเบียน นาสูฮา 2 : Software /OS ตารมีซี เจะแว 2023-01-04 ดำเนินการแล้ว / 1-
7317 โกส Windows 2023-01-03 2023-01-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซิดิก 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-03 ดำเนินการแล้ว / 1
7316 แก้ไขเครื่องปรินท์สั่งปรินท์ไม่ออก ห้องแลป 2023-01-03 2023-01-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูหัมมัดสุขรี 1 : Hardware มูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2023-01-03 ดำเนินการแล้ว / 1
7315 เข้าใช้กลูเกิลไม่ได้ 2023-01-03 2023-01-03 23 : โรงครัว กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2 : Software /OS ซิดิก ไบเตะ 2023-01-03 ดำเนินการแล้ว / 1
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 6