ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ตารางรับงานฝ่ายแผน
ช่วงวันที่ ถึง
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการ
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
ประเภทงาน
ผู้รับงาน
วดป.ส่งงาน
สถานะ/วันที่เสร็จ
78 backup ฐานข้อมูล thairefer 2014-12-18 2014-12-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2014-12-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
264 เช็คความพร้อมของเครื่อง server 2015-04-13 2015-04-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-04-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
354 แก้ไข web server 2015-06-03 2015-06-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-06-05 ดำเนินการแล้ว / 2-
502 backup ฐานข้อมูล hosxp server slave 2015-08-11 2015-08-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-08-11 ดำเนินการแล้ว / 1-
582 ตรวจสอบ server hosxp salve เสีย 2015-09-28 2015-09-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-09-28 ดำเนินการแล้ว / 1-
605 เตรียมพร้อมดูแลเครื่องserver 2015-09-06 2015-09-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-09-06 ดำเนินการแล้ว / 1-
713 ตรวจสอบระบบไฟห้อง server 2015-11-12 2015-11-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-11-12 ดำเนินการแล้ว / 1-
726 ปรับแต่ง(config) webserver ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 2015-11-18 2015-11-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2015-11-18 ดำเนินการแล้ว / 1-
1050 ตรวจสอบ server เนื่องไฟฟ้าขัดข้อง 2016-05-09 2016-05-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2016-05-09 ดำเนินการแล้ว / 1-
1075 แก้ไขเวลา server hosxp 2016-05-23 2016-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2016-05-23 ดำเนินการแล้ว / 1-
1217 ลบไฟล์ log ระบบ hosxp 2016-07-17 2016-07-17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2016-07-17 ดำเนินการแล้ว / 1-
1372 เคลีย ข้อมูลในตาราง log บนserver hosxp 2016-09-26 2016-09-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2016-09-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
1612 แก้ไข webserver error:server failed to set locale to 2017-01-26 2017-01-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2017-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
1944 ลบ file log server hosxp 2017-07-13 2017-07-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2017-07-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
2131 config webserver ให้ user สามารถข้อมูลเว็บของตนเองได้ 2017-10-24 2017-10-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2017-10-24 ดำเนินการแล้ว / 1-
2214 upgrage firmware pfsense filewall 2017-12-08 2017-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2017-12-08 ดำเนินการแล้ว / 1-
2227 ลบ filelog ใน hosxp 2017-12-13 2017-12-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว / 1-
2808 ตรวจสอบ webserver ใช้งานไม่ได้ 2018-09-14 2018-09-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2018-09-14 ดำเนินการแล้ว / 1-
3081 เปลี่ยนระบบ และ server hosxp ใหม่ 2019-01-28 2019-01-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารมีซี เจะแว 9 : เครื่อง server ตารมีซี เจะแว 2019-01-26 ดำเนินการแล้ว / 1-
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6